Loading color scheme

Funkcjonariusz I linii w grupie ds. cudzoziemców z doświadczeniem w KLZ (kontrola legalności zatrudnienia), obecnie zespół działań kontrolnych i weryfikacyjnych. Od 2005 roku w służbie.

Pracę w SG zaczynał na lotnisku w Pyrzowicach w grupie ds. bezpieczeństwa lotów. W ramach zadań straży granicznej uczestniczył w przywróceniu kontroli na granicy państwowej. Brał udział w zabezpieczaniu wydarzeń tj. Euro 2012, szczyt klimatyczny, światowe dni młodzieży oraz kontroli sanitarnej w pandemii Covid.

Współpracuje z Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz wieloma instytucjami i pracodawcami.

Prowadzi szereg szkoleń z zakresu obowiązujących przepisów prawnych oraz procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Jest członkiem Opolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA (International Police Association) czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, a przewodniczącym sekcji Opole IV Granica. Celem Stowarzyszenia jest wyznaczanie zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ. Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej jak również emeryci i renciści Policji