Loading color scheme

W ciągu ponad 20 lat służby w Straży Granicznej przeszedł różne szczeble kariery zawodowej. Posiada bogate doświadczenie służbowe zarówno w pionie operacyjno-śledczym, jak i cudzoziemskim. Służył w granicznych jednostkach organizacyjnych, a ostatnio zajmowane stanowiska to m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Cudzoziemców, Kierownik Służby Zdrowia oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji ŚlOSG.