Loading color scheme

Specjalista bezpieczeństwa antyterrorystycznego, bezpieczeństwa informacji i zarządzania bezpieczeństwem państwa. Oficer Ochrony Statku i Oficer Ochrony Obiektu Portowego. Executive Protection Agent odpowiedzialny za bezpieczeństwo wizyt ważnych osobistości ze świata polityki, muzyki, rozrywki i sportu. Instruktor Emergency First Response® - organizacji szkolącej ratowników pierwszego kontaktu na całym świecie, ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, specjalista w zakresie broni palnej, instruktor strzelania z każdego rodzaju broni, w tym z broni szczególnie niebezpiecznej (broń maszynowa i przeciwpancerna), sędzia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, instruktor walki w bliskim kontakcie w jednostkach podległych MON, państwowy instruktor samoobrony. Prywatny detektyw, kierownik bezpieczeństwa imprez masowych, członek służby porządkowej i informacyjnej, sternik motorowodny. Członek The International Association for Counter-terrorism and Security Professionals (IACSP), The International Police Association (IPA), członek zarządu Towarzystwa Miłośników Strzelectwa „Sagiittarius”. Szkoleniowiec. Wykładowca w katedrze nauk o bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.