Loading color scheme

Architekt Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, odbył praktyki w Palm Springs (Kalifornia, USA) i w Paryżu. Twórca około 150. obiektów, zrealizowanych na terenie całego kraju. Wśród nich: największej drewnianej budowli w Polsce - grodu rycerskiego pod Byczyną i najwyższego budynku w województwie opolskim - domu studenckiego Uniwersytetu Opolskiego - „Niechcic”.

 Laureat prestiżowych konkursów architektonicznych, m.in.: Ośrodek Spotkań Międzynarodowych w Opolu (1991), Mister Architektury Województwa Opolskiego (2004) i Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego (2009). Wyróżnienie Ministra Rozwoju Regionalnego za „Rycerski gród warowny w Byczynie – Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa” (2008).

W Gzowskim - oprócz projektowania architektonicznego - uczy młodzież myślenia kreatywnego i alternatywnego, prowadząc program poświęcony innowacjom. Ta szkolna Krzemowa Dolina, przyniosła już efekt w postaci 5. medali zdobytych na międzynarodowych wystawach wynalazków International Warsaw Invention Show i kilku rozwiązań zgłoszonych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodzona „platyną” toaleta fotowoltaiczna Aquarius, uzyskała ochronę prawną w Office for Harmonization in the Interal Market w Alicante.

Jego uczniowie wielokrotnie zostawali laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w wyniku czego, Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, nadał mu tytuł „Przyjaciela Młodzieży” (2018). Wynalazcy z Gzowskiego są też zwycięzcami znaczących ogólnopolskich konkursów, jak: Młody Innowator, Kształtowanie Przestrzeni, Warm Up Your Bussines, czy Elektryzująca Pasja. Efektem tych sukcesów były przyznane im nagrody Ministra Oświaty, a obecnie Edukacji i Nauki, tytuły „Opolskie Orły”, nadane przez Prezydenta Miasta Opola, a także stypendia, m.in. Marszałka Województwa Opolskiego oraz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.