Loading color scheme

21.10.2021. - Cyberprzestrzenna rzeczywistość - wykład o bezpieczeństwie w internecie

 

 

dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. WSB

Stopień naukowy doktora habilitowanego w specjalności Zarządzanie systemami informacyjnymi uzyskał w 2006 roku w Akademii Obrony Narodowej. Był pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Bogaty dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 150 pozycji w tym: oryginalne prace twórcze, opracowania naukowo-badawcze, artykuły, referaty konferencyjne, a także opracowania metodyczne. Kierował pracami badawczymi dotyczącymi zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Przewodniczył, a ponadto był współorganizatorem  szeregu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Jest recenzentem rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz autorem recenzji wydawniczych. Aktywnie uczestniczył w Komitecie Redakcyjnym Przeglądu Informacyjno-Dokumentacyjnego Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie, a także w Radzie Wydawniczej Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Aktualne zainteresowania naukowe skoncentrował na identyfikacji i przeciwdziałaniu występujących w przestrzeni cyfrowej zagrożeń.