Loading color scheme

20.10.2021. - Doradztwo zawodowe w szkołach a rynek pracy

17:00 - 17:45

„Najbardziej poszukiwane zawody w województwie opolskim” – prezentacja Barometru zawodów – narzędzia prognozującego zapotrzebowanie na zawody w poszczególnych powiatach i województwach całej Polski.

 

 

dr Maciej Filipowicz, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Dr Maciej Filipowicz, socjolog, jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu od 2007 roku. Zajmuje się koordynacją badań i analiz z zakresu regionalnego rynku pracy. Autor licznych analiz i raportów poświęconych m.in. bezrobociu, w których zjawisko to bada pod kątem uwarunkowań społeczno-kulturowych. Z ramienia WUP w Opolu przy realizacji projektów badawczych inicjuje i współpracuje z szkołami wyższymi oraz instytucjami publicznymi (Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Urząd Statystyczny). Prywatnie miłośnik turystyki górskiej.

  

 


Paulina Laskowska, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Ukończyła studia licencjackie na kierunku socjologia oraz podyplomowe studia z zakresu prawa zamówień publicznych. Z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu związana od 2013 roku, początkowo jako specjalista ds. kontroli w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie specjalizuje się w tematyce regionalnego rynku pracy - zajmuje się Krajowym Funduszem Szkoleniowym, statystyką i analizami dot. bezrobocia. Koordynator wojewódzki badania Barometr Zawodów i Barometr Rynku Pracy.

 

17:45 - 18:00

"Znaczenie doradztwa zawodowego w pracy z osobą z niepełnosprawnością"

Aleksandra Krzak, Fundacja Aktywizacja

Doradczyni zawodowa pracująca z osobami z niepełnosprawnością w Fundacji Aktywizacja, trenerka warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej. Szkolna doradczyni zawodowa w opolskim liceum oraz trenerka kompetencji psychospołecznych dla młodzieży.

 

18:00 - 20:00

Wykład motywacyjny dla doradców zawodowych

 

Jadwiga Olszowska-Urban

Master Trener,  Mentor,  coach,  doradca szkolny i zawodowy,  specjalista public relations, nauczyciel mianowany j. polskiego,  ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy  i komunikacji społecznej, Certyfikowany Trener  Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA,  Krajowy Koordynator Polsko – Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce 2002 – 2004,  Ekspert Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski  2000 – 2020, licencjonowany trener metody Spadochron R. Bolesa